Helaas en dank

Ondanks veel lof en steun is de poging om een nieuwe zorgverzekeraar van de grond te krijgen niet succesvol geweest. Een trieste conclusie en een teleurstellend eind van een mooi en uniek initiatief. Na ruim vier jaar is het doek voor ANNO12 begin 2015 gevallen. De activiteiten zijn gestopt en in de koelkast gezet.

Helaas heeft ANNO12 niet de veranderingen kunnen brengen die in onze ogen erg hard nodig waren. Een verandering naar echte inspraak en saamhorigheid. Een verandering naar verzekeren zoals het hoort en solidariteit zoals die ooit bedoeld was. De uitdagingen bleken te groot. Misschien waren we te vroeg.

Ook via deze weg willen we iedereen, die ons in de actieve jaren (2011 tot medio 2015) een warm hart heeft toegedragen, heel erg bedanken voor de steun, de opbouwende kritiek en vooral het vertrouwen. Een uitermate diepe buiging maken wij naar onze investeerders. Van vele kleine particulieren (via crowdfunding) tot enkele grote partijen. Zij hebben ons financieel in staat gesteld om de onvermijdbare kosten te betalen.

Ook zijn wij grote dank verschuldigd aan alle betrokken functionarisen van ANNO12 zorgverzekeraar NV, de coöperatie ANNO12 UA en de Stichting Administratiekantoor ANNO12. Jarenlang hebben zij belangeloos en zonder enige financiële vergoeding (ook niet voor kosten) zich maximaal ingespannen om van ANNO12 een succes te maken. Jammer genoeg zonder het beoogde succes.